ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คุณเพิ่มศักดิ์ – คุณเบญจรัตน์ สิงห์สมบุญ กรรมการผู้จัดการบริษัท พรหมสุวรรณธุรกิจ จำกัด บริษัท พรหมสุวรรณอู่ต่อเรือ จำกัด และบริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดร่วมกับนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ถวายเทียนพรรษาแก่วัดสระแก้ว วัดป่าโมกวรวิหาร วัดพิจารณ์โสภณ อำเภอป่าโมก วัดโบสถ์ อำเภอเมืองอ่างทองวัดนางชำ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทั้งหมด จำนวน 10 เล่ม เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: