ทำความสะอาด( 5 ส. ) ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง


Share: