ทำบันทึกข้อตกลงและรับเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 14 แห่ง ทำบันทึกข้อตกลงและรับเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) โดยอุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 15 ราย/หลัง ซึ่งครั้งนี้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 582,500 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: