นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอป่าโมก


Share: