นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมพม.จังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเปราะบาง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเปราะบาง “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” และ “ กาชาด ปันสุข “

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ ตำบลสามง่ามและตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการ กาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2564 โดยมี นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอโพธิ์ทอง ให้การต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง ผ้าเช็ดตัว และเงินสงเคราะห์ให้ รายละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10 ราย

# อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://siamrath.co.th/n/220776


Share: