นายอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับ พม.อ่างทองมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด”


Share: