นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวง พม.

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางสาวสุศิษฎา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ One Home อ่างทอง เข้าร่วมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวทัศนีย์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เป็นประธานในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ของจังหวัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: