บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดขวิด ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความผ่อนคลาย และเกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกลับเข้าสู่สังคม และเข้าถึงสิทธิต่างๆของรัฐที่ควรได้รับ หลังออกจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: