บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าพบนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญเพื่อวางแผนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (รอบใหม่) ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จากนั้นร่วมกับอำเภอวิเศษชัยชาญ อธิบายการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (รอบใหม่) ที่จะลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองเพื่อให้ผู้นำชุมชน มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐที่ควรได้รับตามกฎหมาย ข้อมูลอื่นๆ


Share: