บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น จังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ 5 ปี : พ.ศ. 2566 – 2570 ณ อุโบสถ ชั้น 1 วันขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายรังสรรค์ ต้นเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: