ปฏิบัติงานสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

–>> วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงคราะห์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางนารี ฉ่ำกระมล จนก.ศปคม.อท ร่วมศึกษาการใช้งานระบบ ณ ห้องปฏิบัติการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เพื่อเตรียมพร้อมการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง


Share: