ประกาศผลการคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง ขอประกาศผลการคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง
เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


Share: