ประกาศผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ประกาศ ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน และยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์

ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยจ้า !!!!!


Share: