ประชุมกรรมการพิจารณาให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนิติกร เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 10/2566 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล โดยมีครอบครัวอุปการะรายเดิม จำนวน 1 ราย และรายใหม่จำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 9 ราย ซึ่งจะดำเนินการเสนอคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: