ประชุมการขับเคลื่อนการใช้มาตราฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมการขับเคลื่อนการใช้มาตราฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสู่องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อชี้แจงให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศพค.ทางพระ ศพค.ตลาดใหม่ ศพค.ราชสถิตย์ ศพค.นรสิงห์ ศพค.สีบัวทอง ศพค.สามโก้ ศพค.คลองวัว และศพค.เทศบาลตำบลรำมะสัก เพื่อขับเคลื่อนการใช้มาตราฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จดทะเบียนรับรองเป็นองค์กสาธารณประโยชน์ พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดสถานะระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสามารถจัดทำแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ให้สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัดของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนแต่ละแห่ง และเพิ่มความเข้มแข็งของกลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่ ให้เป็นที่ยอมรับจากครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: