ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และองค์กรเครือข่ายดีเด่นด้านผู้สูงอายุ

พม.อ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และองค์กรเครือข่ายดีเด่นด้านผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พม.อ่างทองจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจ เป็นเกียรติประวัติกับบุคคล และองค์กร โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประะธานการประชุม ณ ห้องประชุมสามโก้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

ในการประชุมได้พิจารณาคัดเลือกรางวัลเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจ เป็นเกียรติประวัติกับบุคคล และองค์กร จำนวน 4 รางวัล คือ รางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รางวัลองค์กรเครือข่ายดีเด่นการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ รางวัลครอบครัวร่มเย็น และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้รับรางวัล ดังนี้

1. นายเที้ยม น้ำนวล รางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

2. โรงพยาบาลแสวงหา รางวัลองค์กรเครือข่ายดีเด่นการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ

3. นายชินวัฒน์ บำรุงพืช รางวัลครอบครัวร่มเย็น

4. นายธวัช ทองโอภาส รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว

ทั้งนี้ จะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล/องค์กร ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: