ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2565 พิจารณาโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีและครอบครัว จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 100,000 บาท โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง และผู้แทนหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: