ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสังคมประจำอำเภอ

#ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสังคมประจำอำเภอโพธิ์ทอง ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร ทองมา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสังคมประจำอำเภอโพธิ์ทอง ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมี นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: