ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสังคม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสังคม

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสังคมประจำอำเภอโพธิ์ทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายธนัท ลิ้มสมบูรณ์ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานการประชุมฯ ข้อมูลอื่นๆ


Share: