ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

–>> วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมฯ


Share: