ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอ่างทอง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอ่างทอง เพื่อกำหนดแนวทาง แผนงาน สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติและโครงการขององค์กรสวัสดิการชุมชน ที่เสนอขอรับการสนับสนุน และการติดตามประเมินผล โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: