ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอ่างทอง

#ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมาย

นายศุภพิชญ์ รักซ้อน พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: