พมจ.อ่างทอง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอ่างทอง

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัตินักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง


Share: