ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 พม. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดสรรให้ 4 โครงการ เป็นเงิน 2,608,300 บาท โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 169,370 บาท เห็นชอบโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หัวละบาท) จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 248,875 บาท และเห็นชอบคำขอกู้ยิมเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 20 ราย จำนวน 893,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,919,545 บาท ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: