ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 พม. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฯ มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ยกเลิก คำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง เห็นชอบโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวม 6 โครงการ เป็นเงิน 476,700 บาท เห็นชอบโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หัวละบาท) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 17,330 บาท และเห็นชอบคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 13 ราย จำนวน 517,300 บาทไม่ เห็นชอบ จำนวน 4 ราย 263,380 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,011,330 บาท ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: