ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤจิกายน ๒๕๖๖ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงบดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบแผนงบดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: