ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดอ่างทอง

ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม เพื่อเพื่อพิจารณารับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

1.ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลวิเศษไชยชาญ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

จัดกิจกรรมประชุม อบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

2.ชมรมคริสเตียนอ่างทอง

วัตถุประสงค์ขององค์กร

เป็นศูนย์กลางในการพบปะสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีศักยภาพ ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: