ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศปคม.จังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศปคม.จังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM : National Refferal Mechanism การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจังหวัด ชุดใหม่ ตามที่คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กำหนด และการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: