ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 พม.่อ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดอ่างทอง รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าทอง เป็นประธานการประชุมฯ #ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพค้าขาย#ให้แก่นพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 10 ราย จำนวน 474,940 บาท ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง


Share: