ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 พม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมฯ มติที่ประชุมอนุมัติให้ ยกเลิก คำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดอ่างทอง อนุมัติโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวม 6 โครงการ เป็นเงิน 476,700 บาท, อนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หัวละบาท) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 17,930 บาท และอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 13 ราย จำนวน 506,800 บาท ไม่อนุมัติ จำนวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,001,430 บาท ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: