ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ตางาม ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายนันทชัย บุญนิฉันท์ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting

โดยมี นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมปฎิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: