ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล

#ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน#ด้านการบริหารงานบุคคล

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษนายสนองวิทย์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสุวารี โลมะบรรณ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง ร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: