ประชุมตรวจราชการ หน่วยงาน One Home จังหวัดอ่างทอง

พมจ.อ่างทอง ดำเนินการจัดการ ประชุมตรวจราชการ หน่วยงาน One Home จังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการ หน่วยงาน One Home จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามผลการทำงานตามภารกิจปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง


Share: