ประชุมติดตามและประเมินครอบครัวในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” จังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินครอบครัวในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: