ประชุมประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพปีงบประมาณ2566

#ประชุมประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพปีงบประมาณ2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: