ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการประชุมพิจารณาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีความพิการไม่มีผู้ดูแล เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ โดยมีนายจิรยุทธ อาญาเมือง ปลัดอำเภอบป่าโมก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกษไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาให้การช่วยเหลือในเรื่องการดูแลปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการดูแลความเป็นอยู่ โดยมีเครือญาติและหน่วยงานในพื้นที่อำนวยความสะดวก รวมทั้งการคุ้มครองสวัสดิภาพในหน่วยงานราชการในระยะยาวต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: