ประชุมวางแผนและแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2566

ประชุมวางแผนและแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมวางแผนและแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวิเชียร ชุ่มชวย ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับเครือข่ายจากหน่วยงานสาธารณสุข ท้องถิ่น และ พม. เพื่อหารือในการพัฒนาศักยภาพกลไกในระดับจังหวัด เพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุพื้นที่นำร่องต้นแบบ จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอป่าโมก และได้การคัดเลือกชมรมต้นแบบจากอำเภอนำร่อง จำนวน 20 ชมรม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: