ประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวชุติมา ปนัดเศรณี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับทีม One Home พม.อ่างทอง จัดประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในการให้บริการประชาชน การประสานส่งต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายณัฐวุฒิ เรืองสม ปลัดอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานการประชุมร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทองหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: