ประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 พมจ.อ่างทอง มอบหมายนางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวชุติมา ปนัดเศรณี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับทีม One Home พม.อ่างทอง จัดประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่อำเภอสามโก้ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในการให้บริการประชาชน การประสานส่งต่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายศักดิ์ชัย จันทร์เฉลิม ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอสามโก้ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: