ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน 2565 เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๐๐ น. นางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.อ่างทอง มอบหมายให้ นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายจำเนียร ชวลิต ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนแนวทางการทำงาน ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: