ประชุมหารือแนวทางในการทบทวน และยืนยันกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเปราะบาง

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง ประชุมหารือแนวทางในการทบทวน และยืนยันกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเปราะบาง ที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ/พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา โดยให้ทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ MSO Logbook ให้ครบ ทั้ง ส่วนที่ 1,2,3 และ 4 ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

จากนั้น ร่วมวางแผนในการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: