ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุวารี โลมะบรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นายนันทชัย บุญนิฉันท์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบางกอกชฎา (โรงแรมกราฟ) กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่

ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 25 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ เขต 1 2 3 และ 7 และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง เข้าร่วมด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: