ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม. Smart) จังหวัดอ่าง เพื่อให้บริการทางสังคมเชิงรุกในการดูแลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) แจ้งเหตุส่งข้อมูล ขอรับความช่วยเหลือพร้อมระบบประมวลผลและติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ในรูปแบบ web Application ที่สามารถช่วยลดขั้นตอนระยะเวลา และเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: