ประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางกลไกการส่งต่อระดับชาติ และขับเคลื่อนตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางกลไกการส่งต่อระดับชาติ และขับเคลื่อนตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งได้ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง แรงงานจังหวัดอ่างทอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอ่างทอง (ตม.) สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสมบัติ หงษ์ทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: