ประชุมเพื่อติดตาม การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กรณีที่ถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา


Share: