ประชุมเพื่อหารือโครงการอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือโครงการอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) งบประมาณจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อแจ้งคุณสมบัติช่างที่จะเป็นวิทยากรประจำทีม คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและวิธีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้พม.อ่างทอง ได้ขอความกรุณาพื้นที่ดำเนินการสำรวจรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย รายชื่อวิทยาฝึกอบรมภาคปฏิบัติรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รายชื่อบ้านกลุ่มเปราะบางที่จะรับการซ่อมบ้าน รายชื่อร้านค้าและที่ตั้ง ที่จะให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติ และให้พื้นที่จัดทำแบบฟอร์มประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซม ปร.4 , ปร.5 ของบ้านที่จะทำการซ่อมแซม พื้นที่ละ 8 หลัง ในแต่ละพื้นที่ และจัดส่งข้อมูล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: