ประชุมเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ สนง.พมจ. ประจำปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ สนง.พมจ. ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ สนง.พมจ. ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของกระทรวง พม. และ สป.พม. โดยมีวิสัยทัศน์ ได้แก่

#เสริมพลัง#พัฒนาคุณภาพชีวิต#ประชาชน#เข้าถึงสิทธิ#ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: