ประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคำ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: