ประชุมโครงการรถตัดแว่นสายตามสภากาชาดไทย

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการรถตัดแว่นสายตามสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ในการคัดกรอง รวบรวมข้อมูลเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตา นำมาเป็นข้อมูลตามโครงการฯ ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน แพทย์หญิง อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์ 9 จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์แลtประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ชี้แจงรูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: