ประชุมโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และการเคหะแห่งชาติ จัดประชุมโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนที่อยู่อาศัย และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม

ซึ่งในที่ประชุมผู้แทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ส่งมอบรายงานผลการศึกษาตามโครงการฯ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: